słownik marketing automation

marketing automation (ang. automatyzacja marketingu) – to rozwiązania, które pozwalają kierować różne treści marketingowe, do przeróżnych osób, w tym samym czasie, na dużą skalę. Narzędzia do automatyzacji marketingu umożliwiają użytkownikom zaprojektowanie konkretnych scenariuszy, które w odpowiednim czasie zostają automatycznie uruchamiane, zastępując czasochłonną pracę człowieka. Polega to na tworzeniu różnych ścieżek konsumenta, który poprzez swoje działania w sieci, pokazuje systemowi swoje preferencje i potrzeby, dzięki czemu narzędzia marketing automation wysyłają mu spersonalizowane treści.

CRM – czyli z ang. Customer Relationship Management. CRM to strategia wykorzystywana przez firmy do zarządzania interakcjami z poszczególnymi osobami, w tym z klientami, usługobiorcami, współpracownikami oraz dostawcami. CRM pomaga organizacjom usprawniać procesy, budować relacje, zwiększać sprzedaż, poprawiać obsługę klienta, zwiększać rentowność.

Customer Relationship Management może być rozumiany na trzech płaszczyznach:

 • jako technologia, czyli system CRM. Zazwyczaj działająca w chmurze, której zespoły używają do rejestrowania, raportowania i analizowania interakcji między firmą a użytkownikami,
 • jako strategia, rozumiana jako filozofia biznesowa dotycząca sposobu zarządzania relacjami z klientami i potencjalnymi klientami,
 • jako proces lub system, który firma przyjmuje w celu pielęgnowania i zarządzania tymi relacjami.

system CRM – system do operowania Customer Relationship Management, czyli zarządzania relacjami z klientem firmy. Organizacje używają rozbudowanych systemów CRM, aby usprawnić pracę oraz lepiej zrozumieć bazę swoich potencjalnych i obecnych klientów. Taki system, firma stosuje do analizy interakcji z klientami i pomiaru danych w tzw. cyklu życia klienta, według którego, na różnych etapach zmieniają się potrzeby i zbiór wartości klienta. Ponieważ wraz ze wzrostem biznesu, baza konsumentów rośnie, system CRM staje się niezbędnym rozwiązaniem do organizowania pracy osób w różnych działach firmy.CRM to nie tylko narzędzie dostosowane do pracy z klientami, jak może wskazywać nazwa. Dzięki odpowiedniemu korzystaniu z systemu, relacje biznesowe, praktyki i procesy mogą zostać znacznie usprawnione. Oprócz relacji z klientem, system CRM może polepszyć inne relacje biznesowe. Na przykład kontakt z dostawcami, łączność między zespołami marketingowymi, czy polepszenie wewnętrznych działań sprzedażowych, dzięki zsynchronizowanym kanałom komunikacji.

wsparcie CRM – tam gdzie występuje to sformułowanie, linkować tę stronkę https://crmdesigner.pl/wsparcie-salesforce/

Salesforce – to platforma CRM, która oferuje rozwiązania dla zarządzania relacjami z klientem. Połącz się z klientami w zupełnie nowy sposób dzięki najlepszej na świecie platformie CRM – tak brzmi slogan Salesforce, który w punkt definiuje działalność tej organizacji.

Salesforce zapewnia firmom kompletne oprogramowanie CRM stanowiące konkretną bazę informacji o poszczególnych osobach i biznesach, dzięki czemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć istniejące relacje. Nowoczesność Salesforce polega między innymi na kompletnym operowaniu w chmurze. Oprogramowanie, bazy danych, serwery i sieci dostępne są przez Internet, dzięki czemu użytkownicy mogą z nich korzystać z dowolnego miejsca, co daje im szybki dostęp do istotnych informacji i usprawnia procesy decyzyjne.

W ofercie Salesforce znaleźć można takie segmenty aplikacji jak:

 • Sales – nazwana numerem jeden na świecie pośród dostępnych platform sprzedażowych.
 • Service – koncentrująca się na obsłudze klienta i spełnieniu jego potrzeb.
 • Marketing – pomagająca w tworzeniu spersonalizowanego tzw. customer journey w dużej mierze bazującego na automatyzacji marketingu.
 • Commerce – wspomagający działania e-commerce dla B2B oraz B2C.
 • Oraz pozostałe produkty, równie przydatne takie jak: Engagement, Platform, Integration, Analytics, Industries, Communities, Enablement, Productivity. Wszechstronny katalog produktów ułatwia firmom pozostawanie w stałym kontakcie z obecnymi i potencjalnymi kupcami, partnerami, jaki i własnymi pracownikami.

certyfikacja Salesforce – Certyfikacja Salesforce to dobry punkt odniesienia, który potwierdza umiejętności i wiedzę praktyczną z zakresu działania z wybranymi narzędziami Salesforce. Program certyfikacji Salesforce oferuje certyfikaty zorganizowane w ścieżki według ról: administratorzy (4), architekci (11), konsultanci (7), programiści (4) i marketerzy (5). W sumie firma oferuje aż 31 różnych certyfikatów. Każdy certyfikat można uzyskać dzięki zdaniu specjalnego egzaminu online, bądź w wybranych placówkach. Ceny takich egzaminów oscylują między 200 USD, a 6000 USD.

content – pomysły, przekazy, treści, zawarte w artykule, przemówieniu, filmie, stronie www, reklamie, poście na mediach społecznościowych itp.

content marketing – rodzaj marketingu, który obejmuje tworzenie i udostępnianie materiałów online (takich jak filmy wideo, grafiki, infografiki, blogi i posty w mediach społecznościowych), które nie promują w oczywisty sposób marki, ale mają na celu wzbudzenie zainteresowania jej produktami lub usługami.

customer journey (ang. podróż/ścieżka klienta) – opisuje doświadczenia, jakich klient doświadcza od pierwszego kontaktu z marką aż do momentu zakupu. Model ten zakłada, że klient rzadko decyduje spontanicznie, a raczej nawiązuje kontakt z marką, produktem lub usługą w różnych punktach podróży, zwanych punktami styku. Optymalizując punkty styku, firma może pozytywnie wpłynąć na doświadczenie klienta i nakierować go na podjęcie decyzji o zakupie. W biznesie online firmy czerpią korzyści z faktu, że większość cyfrowej ścieżki klienta może być monitorowana.

konwersja – to “zdobycie” klienta, który poprzez odpowiedni marketing decyduje się na zakup. W digital marketingu, konwersja oznacza, że osoba odwiedzająca Twoją witrynę osiągnęła pożądany cel. Na przykład wypełniła formularz lub dokonała zakupu. Odsetek wszystkich użytkowników, którzy dokonali konwersji, nazywany jest współczynnikiem konwersji.

W zależności od celów witryny lub firmy typy konwersji mogą obejmować:

 • Gromadzenie nowych leadów
 • Rejestracja e-mailowa
 • Przesłanie formularza