Sales Cloud sztandarowym produktem Salesforce

Takie stwierdzenie można bez wahania zastosować mówiąc o Sales Cloud. Jest to system CRM, które ma spełniać cztery główne cele.

 • Generować więcej Leadów.
 • Zamykać więcej sprzedaży.
 • Przyspieszyć produktywność.
 • Pomóc w podejmowaniu wnikliwych decyzji.

Co w ogólnym ujęciu składa się na polepszenie wyników sprzedaży i działalności firmy.

Proces sprzedaży z Salesforce Sales Cloud

Proces sprzedaży silnie związany jest z pojęciem lejka sprzedażowego. Koncept stworzony został dla lepszego zobrazowania etapów mających przyczynić się do dopełnienia sprzedaży oraz uzyskania lojalnych klientów. Nazwa oczywiście nie jest przypadkowa. Na samej górze lejka znajduje się każdy, kogo treść firmy przyciągnęła uwagę (Attention). Przyczyniają się temu wszystkie działania marketingowe i PR-owe, które mają wstępnie zaciekawić przyszłych klientów, czyli pozwolić zaistnieć danej marce w ich świadomości. Na tym etapie warto wygenerować jak największą możliwą ilość leadów, gdyż to z niej w przyszłości wyłonią się klienci.

Następny krok to stworzenie zainteresowania (Interest) wśród zebranych leadów, tak aby samoistnie chcieli oni zgłębić swoją wiedzę na temat proponowanych produktów. System CRM Sales Cloud umożliwia efektywne śledzenie potencjalnych klientów, określenie zachowania, pod kątem jaki content czy produkt wzbudził ich szczególne zainteresowanie. Dział marketingu uzyskując konkretne informacje o potrzebach leadów z systemu CRM może mądrzej zainwestować przeznaczony budżet, znacznie zwiększając produktywność firmy.

Gdy sprzedawca posiada konkretną wiedzę na temat potrzeb może swoimi działaniami wykreować w potencjalnym kliencie potrzebę posiadania danego produktu (Desire), przesuwając go w dół lejka sprzedażowego i tym samym zbliżając go ku celu firmy, czyli sprzedaży. Na tym etapie następuje także klasyfikacja leadów, od gorącego do zimnego. Każda grupa leadów wymaga dostosowania innej treści, która zbliży go do kolejnego etapu. Narzędzia Sales Cloud gromadzą szeroki zakres informacji o zachowaniach leadów, umożliwiając zrozumienie zachowań konsumenckich i dostosowania działań firmy do nich, aby wygenerować sprzedaż.

Działanie (Action) to wyczekiwane przez firmę akt sprzedaży. Istotne by był on zrealizowany ze szczególną dokładnością, gdyż każde interakcja z klientem, wpływa na jego percepcję o marce. Jednak działania marketingowe oraz sprzedażowe nie kończą się na tym etapie. Utrzymanie dobrej relacji z Klientem zwiększa szanse na ponowne skorzystanie z oferty (Loyalty). System CRM ułatwia budowanie linków między poszczególnymi klientami, a firmą, co pozwala zauważyć te działania firmy, które przyczyniają się do zamknięcia sprzedaży oraz pomaga utrzymać wartościowy kontakt po jej dokonaniu.

Zobrazowanie procesu sprzedaży ułatwia zrozumienie poszczególnych, czasem małych, lecz istotnych elementów przyczyniających się do jej wzrostu. W procesie tym główne role odgrywają działy marketingu i sprzedaży, które powinny wzajemnie się ze sobą komunikować i wspierać, by razem osiągnąć ten sam cel. System CRM dostarczany przez Sales Cloud pozwala na śledzenie wyników każdego pracownika, jak i całych zespołów, dzięki czemu menedżer jest w stanie zaplanować i zoptymalizować zasoby oraz proces sprzedaży.

W optymalnym przepływie i dostępie do istotnych informacji znaczną pomoc przynosi system CRM, który może znacznie przyspieszyć produktywność. Dział sprzedażowy, aby wygenerować sprzedaż powinien być szczegółowo poinformowany o profilu potencjalnych klientów, jak i o rzeczywistej wartości sprzedaży. Im większa dokładność danych, tym planowanie przyszłych działań staje się bardziej precyzyjne.

Dział sprzedaży to motor każdego biznesu. To właśnie ten team generuje przychody, które pozwalają firmie na wzrost, dlatego skupienie się na jego efektywności powinno iść w parze z głównymi celami działalności. Niestety wiele czynników składa się na nieefektywne funkcjonowanie tego filaru. Wśród nich wymienić można – mało skutecznych sprzedawców, zły software dla sprzedających, brak pełnej informacji o leadach i klientach (np. niekompletnych dane o firmie potencjalnego nabywcy, złe określenie typu leada, mylnie zidentyfikowane zachowanie klienta).

Salesforce Sales Cloud i procesy sprzedażowe.

Sales Cloud jest kompleksowym narzędziem, które spaja wszystkie elementy sprzedażowe poprzez system CRM. Ułatwia on stworzenie odpowiednich treści, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w biznesie, nadzorowania procesów, co wpływa na przyspieszenie i zwiększenie sprzedaży. Platforma pomaga zautomatyzować proces sprzedażowy oraz dostarcza wglądu w informacje, które mogą ukierunkować plany sprzedażowe – od ustalania wolumenu sprzedaży, poprzez sprawdzanie efektywności poszczególnych pracowników, po prognozowanie sprzedaży. Sales Cloud umożliwia zarządzanie leadami, śledzenie progresu, czy automatyzowanie procesu sprzedaży, wszystko na poziomie jednej platformy.

Dzięki popularności tego narzędzia wśród firm na całym świecie, przepływ informacji o kliencie, jak i o sprzedawcy staje się bardziej dostępny. Firmy, które w jednej transakcji stanowią stronę kupującą, w innej są sprzedającym, dlatego też chęć dostarczenia rzetelnych informacji samoistnie generowana jest u źródła. Gdy dział sprzedaży posiada dostęp do aktualnych danych, umożliwia to zamykanie większej ilości sprzedaży, szybciej.

Warto zaznaczyć, że w dzisiejszych czasach dane stanowią największą wartość, dlatego też dostęp do informacji staje się koniecznością. Dzięki dostępności do danych w zasięgu ręki, przedstawiciele handlowi i menedżerowie mogą dostosować cele wzrostu na każdym etapie ścieżki sprzedaży (lejka sprzedażowego), analizować i zrozumieć działania firmy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

+48 512 430 301

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Email (wymagane)

  Telefon

  Twoja wiadomość

  Salesforce Partner

   

  CRM Designer sp. z o.o.
  ul. Przeskok 2a
  05-825 Grodzisk Mazowiecki
  REGON: 365395346, NIP: 5242808642,
  KRS 0000637187
  Sąd Rejonowy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  kapitał zakładowy 10000zł

  crmdesigner logo